Eshop a expedice zboží funguje bez omezení dle telefonické domluvy. Zimní sezónu zahajujeme 5. 10. 2021.

Návratový formulář

                         Formulář pro odstoupení od smlouvy

      Adresát:

          Internetový obchod: www.skicentrumhranice.cz

      Provozovatel:

         Jaroslav Losert, Třída Československé armády 546,

         753 01  Hranice, IČO: 67348106, DIČ: CZ7512195680

      Email: info@skicentrumhranice.cz       

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží z důvodu:           

Název produktu:          _____________________________________________________  

Číslo objednávky:        _____________________________________________________ 

Jméno a příjmení:        _____________________________________________________

Číslo bankovního účtu: _____________________________________________________                                  

Podpisem tohoto formuláře stvrzuji, že výše uvedené informace jsou vyplněny správně.

            Datum: _____________________             Podpis______________________

x